آوای انتظار چیست؟
تاکنون اگر کسی با شماره شما تماس میگرفت،  قبل از پاسخ به تماس صدای «بوق.. بوق.. » پخش می‌شد.  با فعال‌سازی سرویس آوای انتظار همراه اول، دیگر مجبور نیستید که تماسس گیرندگان تان را با صدای معمولی «بوق…بوق» در انتظار بگذارید. بلکه می توانید این صدا را مطابق میلتان به یک قطعه موسیقی یا آهنگ خاص تغییر دهید.
چند نکته مهم:
•    آوای انتظار  زنگ گوشی تلفن همراه شما نیست!
•    آوای انتظار  برای شما پخش نخواهد شد، بلکه برای کسانی که با شما تماس می‌گیرند پخش می‌شود.
•    سرویس آوای انتظار نیازی به تنظیمات گوشی نداشته و مشترک می تواند با هر نوع گوشی از این سرویس استفاده نماید.

آوای انتظار خود را چگونه فعال کنیم؟
سرویس آوای انتظار پس از اولین خرید آهنگ، فعال می شود.

نحوه خرید آهنگ
مشترکین با استفاده از یکی از روشهای  پیام کوتاه (SMS) و تلفن گویا (IVR) می توانند نسبت به خرید آهنگ (با قیمت هر آهنگ ماهیانه ۵۰۰۰ ریال) اقدام نمایند.
    •     پیام کوتاه (SMS)
مشترکین به منظور خرید آهنگ می توانند ” کد آهنگ ” مورد نظر را بصورت لاتین به شماره ۸۹۸۹ ارسال نمایند.
برای مثال: ارسال کد آهنگ ۳۰۳۳۷ به شماره ۸۹۸۹۹ .

    •    تلفن گویا (IVR)
مشترکین می توانند برای خرید آهنگ با استفاده از گوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰ (بصورت رایگان) تماس گرفته و با انتخاب منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهایی جدید، سرویس آوای انتظار و فشردن کلید ۱، کد آهنگ مورد نظر خود را وارد نموده و سپس کلید مربع را انتخاب و خرید خود را تکمیل نمایند.

نحوه تغییر آهنگ
مشترکین به منظور تغییرآهنگ سرویس آوای انتظار با استفاده از روشهای پیام کوتاه (SMS) و تلفن گویا(IVR) می توانند تا سی روز پس از خرید بصورت رایگان نسبت به تغییر آهنگ خودد اقدام نمایند.
    •    پیام کوتاه (SMS)
مشترکین درصورت تمایل به تغییرآهنگ می توانند” کد آهنگ جدید” را بصورت لاتین به شماره ۸۹۸۹ ارسال نمایند.
به طور مثال : ارسال کد آهنگ ۳۰۳۳۷ را به شماره ۸۹۸۹۹ .

    •    تلفن گویا( IVR)
مشترکین می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰ تماس گرفته و پس از ورود به منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار،، برای تغییر آهنگ کلید ۳ را انتخاب و سپس کد آهنگ را وارد و سپس کلید مربع را انتخاب نمایند.

نحوه غیرفعال‌سازی سرویس آوای انتظار
مشترکین تلفن همراه می توانند جهت غیرفعال‌سازی سرویس از روشهای پیام کوتاه(SMS) و تلفن گویا (IVR) اقدام نمایند.
توجه: درصورت قطع سرویس، هزینه خرید آهنگ به مشترک اعاده نمی گردد.
    •     پیام کوتاه (SMS)  
مشترکین درصورت عدم تمایل به استفاده از سرویس می توانند عدد ۵ را بصورت لاتین به شماره ۸۹۸۹۹ ارسال نمایند.

    •    تلفن گویا  (IVR)
مشترکین می توانند با استفاده ازگوشی تلفن همراه خود با سامانه اطلاع رسانی ۹۹۹۰ تماس گرفته و پس از ورود به منوی خدمات غیرحضوری، سرویسهای جدید، سرویس آوای انتظار،، برای قطع سرویس کلید ۵ را انتخاب نمایند.