علی یاسینی


علی یاسینی

آواهای انتظار
راه بیا
کد آوای انتظار: 99671
راه بیا۲
کد آوای انتظار: 99672
تو دیوونه بودی۲
کد آوای انتظار: 99670
تو دیوونه بودی
کد آوای انتظار: 99669
نموندی پیشش۲
کد آوای انتظار: 99667
نموندی پیشش۳
کد آوای انتظار: 99668
نموندی پیشش
کد آوای انتظار: 99666
خنده هامو دوست داشت
کد آوای انتظار: 99665
خنده هامو دوست داشت
کد آوای انتظار: 99664
بعد تو
کد آوای انتظار: 99662
بعد تو۲
کد آوای انتظار: 99663
تلخ۲
کد آوای انتظار: 99661
تلخ
کد آوای انتظار: 99660
یه ثانیه
کد آوای انتظار: 99659
به چی زل میزنی۳
کد آوای انتظار: 99658
به چی زل میزنی
کد آوای انتظار: 99656
به چی زل میزنی۲
کد آوای انتظار: 99657