علیرضا عطایی


علیرضا عطایی

آواهای انتظار
وه که جدا نمی شود۲
کد آوای انتظار: 99655
وه که جدا نمی شود
کد آوای انتظار: 99654
ساز و آواز۲
کد آوای انتظار: 99653
ساز و آواز
کد آوای انتظار: 99652
شمع گریان۲
کد آوای انتظار: 99643
ساز و آواز۲
کد آوای انتظار: 99647
تصنیف بالا بلند۲
کد آوای انتظار: 99649
تصنیف بالا بلند
کد آوای انتظار: 99648
ساز و آواز
کد آوای انتظار: 99646
مقدمه همایون۲
کد آوای انتظار: 99645
مقدمه همایون
کد آوای انتظار: 99644
شمع گریان
کد آوای انتظار: 99642
باغ جان۲
کد آوای انتظار: 99641
هفت ضربی۲
کد آوای انتظار: 99633
باغ جان
کد آوای انتظار: 99640
نیاز۲
کد آوای انتظار: 99639
نیاز
کد آوای انتظار: 99638
همدم عشق۲
کد آوای انتظار: 99637
همدم عشق
کد آوای انتظار: 99636
اسیر عشق۲
کد آوای انتظار: 99635
اسیر عشق
کد آوای انتظار: 99634
هفت ضربی
کد آوای انتظار: 99632
شور عاشقی۲
کد آوای انتظار: 99631
تکنوازی تار۲
کد آوای انتظار: 99629
شور عاشقی
کد آوای انتظار: 99630
تکنوازی تار
کد آوای انتظار: 99628
آتش رخسار
کد آوای انتظار: 99626
آتش رخسار۲
کد آوای انتظار: 99627
سودای دل ۲
کد آوای انتظار: 99625
سودای دل
کد آوای انتظار: 99624
همیشه خوبه
کد آوای انتظار: 99583
یه خاطره
کد آوای انتظار: 99582
نمیشه
کد آوای انتظار: 99581
معلوم نیست
کد آوای انتظار: 99579
احساس آرامش
کد آوای انتظار: 99580