علیرضا عصار


آواهای انتظار
من ایرانیم۲
کد آوای انتظار: 99990
نکته دان عشق ۴
کد آوای انتظار: 74049
نکته دان عشق ۲
کد آوای انتظار: 74047
نکته دان عشق ۳
کد آوای انتظار: 74048
نکته دان عشق ۱
کد آوای انتظار: 74046
عیدانه ۳
کد آوای انتظار: 74042
عیدانه ۱
کد آوای انتظار: 74040
عیدانه ۲
کد آوای انتظار: 74041
باغ زندگی
کد آوای انتظار: 74038
میترسم
کد آوای انتظار: 73712
مسلمانان
کد آوای انتظار: 73711
سادگی
کد آوای انتظار: 73709
دیونگی
کد آوای انتظار: 73708
خیال نکن
کد آوای انتظار: 73707
خیابان خوابها
کد آوای انتظار: 73706
عشق الهی-بیکلام-۲
کد آوای انتظار: 73705
آیه های عاشقانه
کد آوای انتظار: 73703
عشق الهی-بیکلام-۱
کد آوای انتظار: 73704
صفر مرزی
کد آوای انتظار: 55136
نماز سربداران
کد آوای انتظار: 55138
خوابی از جنس بلور
کد آوای انتظار: 55137
خرمشهر
کد آوای انتظار: 55139
زخمهای ماندگار
کد آوای انتظار: 55134
خاطره نیمه جون
کد آوای انتظار: 55135
بازی عوض شده
کد آوای انتظار: 55133
خروج کاروان از کربلا
کد آوای انتظار: 34803
وطن
کد آوای انتظار: 34813
آبی نگاه
کد آوای انتظار: 34812
شکار
کد آوای انتظار: 34811
دام اجل
کد آوای انتظار: 34810
چنگ و عود
کد آوای انتظار: 34809
اشتباه بود
کد آوای انتظار: 34808
ای عاشقان
کد آوای انتظار: 34807
یکی از ما
کد آوای انتظار: 34805
من بی دل
کد آوای انتظار: 34806
هجر یاران
کد آوای انتظار: 34804
مولای عشق
کد آوای انتظار: 34802
حسرت دینار
کد آوای انتظار: 34799
جنگ امام حسین(ع)
کد آوای انتظار: 34801
سجاده عشق
کد آوای انتظار: 34800
خاک خونین
کد آوای انتظار: 34797
جنگ حضرت عباس
کد آوای انتظار: 34798
ورود کاروان به کربلا
کد آوای انتظار: 34796
گون
کد آوای انتظار: 34794
هویت(بی کلام)
کد آوای انتظار: 34795
گون(مقدمه)
کد آوای انتظار: 34793
بغض
کد آوای انتظار: 34792
بغض(مقدمه)
کد آوای انتظار: 34791
نهان مکن
کد آوای انتظار: 34790
خواب آخر
کد آوای انتظار: 34789
هویت
کد آوای انتظار: 34788
هویت(مقدمه)
کد آوای انتظار: 34787
چشمه خورشید
کد آوای انتظار: 34785
بن بست
کد آوای انتظار: 34786
انجماد
کد آوای انتظار: 30686
قربانی
کد آوای انتظار: 30685
شاه جهان
کد آوای انتظار: 30684
دیگر چه می توان گفت
کد آوای انتظار: 30683
نفس
کد آوای انتظار: 30682
سهم من
کد آوای انتظار: 30679
تکلیف و روشن کن
کد آوای انتظار: 30680
به جای تو
کد آوای انتظار: 30681
محتسب
کد آوای انتظار: 30678
کبوترها
کد آوای انتظار: 30677