آهنگ پیشواز تمام کدهای پیشواز علی یاسینی


آواهای انتظار
► راه بیا
کد آوای انتظار: 99671
► راه بیا۲
کد آوای انتظار: 99672
► تو دیوونه بودی۲
کد آوای انتظار: 99670
► تو دیوونه بودی
کد آوای انتظار: 99669
► نموندی پیشش۲
کد آوای انتظار: 99667
► نموندی پیشش۳
کد آوای انتظار: 99668
► نموندی پیشش
کد آوای انتظار: 99666
► خنده هامو دوست داشت
کد آوای انتظار: 99665
► خنده هامو دوست داشت
کد آوای انتظار: 99664
► بعد تو
کد آوای انتظار: 99662
► بعد تو۲
کد آوای انتظار: 99663
► تلخ۲
کد آوای انتظار: 99661
► تلخ
کد آوای انتظار: 99660
► یه ثانیه
کد آوای انتظار: 99659
► به چی زل میزنی۳
کد آوای انتظار: 99658
► به چی زل میزنی
کد آوای انتظار: 99656
► به چی زل میزنی۲
کد آوای انتظار: 99657