آهنگ پیشواز شانزلیزه فرزاد فرزین


شانزلیزه

آواهای انتظار
► شانزلیزه
کد آوای انتظار: 99902
► کجا دنبالت بگردم
کد آوای انتظار: 99901
► شمال۳
کد آوای انتظار: 99893
► شراب
کد آوای انتظار: 99900
► بیمارشم
کد آوای انتظار: 99898
► من به جهنم
کد آوای انتظار: 99899
► دل من
کد آوای انتظار: 99897
► مگه چی داری۱
کد آوای انتظار: 99894
► ای جان
کد آوای انتظار: 99896
► مگه چی داری۲
کد آوای انتظار: 99895
► شمال۱
کد آوای انتظار: 99891
► یه خواهش۳
کد آوای انتظار: 99890
► شمال۲
کد آوای انتظار: 99892
► یه خواهش۲
کد آوای انتظار: 99889
► خنده های تو۲
کد آوای انتظار: 99887
► یه خواهش۱
کد آوای انتظار: 99888
► خنده های تو۱
کد آوای انتظار: 99886
► قول بده
کد آوای انتظار: 99885
► پرواز۱
کد آوای انتظار: 99883
► پرواز۲
کد آوای انتظار: 99884